• Østuddybning
  • Østuddybning

Rohde Nielsen afslutter Nogersund job

Tidligere i år vandt Rohde Nielsen en kontrakt af kunden NCC, relateret til transport af spildevand fra øen Hanö til spildevandsrensningsanlægget i Nogersund, Sverige.

Kontraktens omfang omfattede uddybning af en 6 km lang rende på vanddybder fra -3m til -30m.

Gravegraveren, Mjølner R, udførte uddybningen i de lavvandede sektioner, men blev erstattet af offshore-universalfartøjet Heimdal R i de dybeste områder.
rohde

 

"Alle installationsarbejderne i renden, inklusive rør- og kabellægning, blev udført med succes af Heimdal R, hvor vores enheder efterfølgende udførte opfyldning i alle rendesektioner," sagde Rohde Nielsen.

"Enhederne Mjølner R, Heimdal R, Skjold R, Toste R, Rimfaxe R og Njord R blev alle allokeret til projektet og udførte opgaven upåklageligt."


Indlægstid: 03-november 2022
Visning: 2 Visninger